خانم‌ها و آقایان… اشرف مخلوقات تقدیم می‌کند!

سرب مذاب در حلق ریختن، چار‌میخ کشیدن، میل داغ به چشم کشیدن، القای خفگی، پوست کندن، چارمیل کردن، به خر بستن، گچ گرفتن، اره کردن، غرق کردن، سوزاندن، بریدن، پوساندن و… همگی روش‌های دیرینه‌ای برای انتقام یا اعتراف‌گیری بوده‌اند. وجود شکنجه خود به تنهایی آنقدر شگفت‌انگیز و مشمئز‌کننده نیست که تعدد و تنوع روش‌های آن:

دار زدن، تخلیۀ شکم و چار‌شقه کردن
مجازات خیانت در انگلیس قرون وسطا، دار زدن، تخلیۀ شکم و چار‌شقه کردن در انظار عمومی بود. تا زمانی که این روش در سال 1814 ممنوع شد، هزاران نفر به این طریق شکنجه و کشته شدند. در این روش، محکوم نگون‌بخت را در صندوقی چوبی که سبد نامیده می‌شد به محل اعدام می‌آوردند. سپس وی را حلق‌آویز می‌کردند تا زمانی که در آستانۀ خفگی قرار می‌گرفت. سپس بدن نیمه‌جان او را پایین آورده و شکم وی را دریده، امعاء و احشاء و روده‌های او را بیرون کشیده، اندام تناسلی‌ش را بریده و جلوی چشمانش می‌سوزاندند. آنگاه محکوم را، چهار‌شقه کرده و سر از بدنش جدا می‌نمودند.
ant2006-0140.dviاره‌کِشی
در این روش، محکوم را وارونه آویزان می‌کردند تا جریان خون به سرش هجوم آورده و او در طول شکنجه کاملا بهوش باشد. سپس با اره‌ای بزرگ، وی را از میان پاهایش شقه می‌کردند. البته اغلب مواقع تنها تا شکم محکوم اره‌کشی می شد تا درد و رنج محکوم رو به مرگ، هر چه بیشتر طول بکشد.
t2_resizeالاغ اسپانیایی
یکی از نفرت انگیزترین آلات شکنجه در دادگاه‌های تفتیش عقاید اسپانیا بود. متهم را بر پشت این وسیله‌ی چوبی که شبیه یک الاغ بود، می‌نشاندند. بر بدنۀ این آلتِ شکنجه، تیغه‌های تیز و برنده‌ای تعبیه شده بود. سپس به پاهای متهم آنقدر وزنه می‌آویختند تا بر اثر فشار وزن وی، تیغه‌ها به آرامی گوشت و پوست وی را از هم بدرانند.
t3
چرخِ خرد‌کن
یا ”چرخِ کاترین“، دستگاه شکنجه‌ای بود که برای زجرکُش کردن محکومین، تا قرن نوزدهم استفاده می‌شد. در این روش، اعضای بدن محکوم به پره‌های یک چرخ بزرگ بسته می‌شد، چرخ گردانده می‌شد و سپس مجریان قانون با پتک آهنین، به جان وی می‌افتادند تا اعضای بدن وی در هم کوبیده شود. محکوم گاه روی چرخ به حال خود گذاشته می‌شد تا بمیرد و گاه با بدنی در هم کوفته شده، به ستون بلندی بسته می‌شد تا پرندگان گوشت وی را بخورند. البته گاه گروهی خیر، در ازای دریافت مبلغی، کار متهم را تمام می‌کردند.
t4
عروسی جمهوریخواهان
همچون گیوتین و سوزاندن بر دیرک، این روش هم از ابداعات ژان-باپتیست کَریه در دوران انقلاب فرانسه بود. این روش که بیشتر کشیش‌ها و راهبه‌ها را در بر می‌گرفت، یک زن و مرد برهنه به یکدیگر بسته شده و درون آب سرد انداخته می‌شدند تا با هم غرق شوند. اگر آب در دسترس نبود، محکومین را با سر‌نیزه و شمشیر به هم می‌دوختند.
t5
قیچی کروکودیلی
این دستگاه برای اخته کردن کسانی استفاده می‌شد که جسارت کرده و به جان حضرت اشرف پادشاه سوء قصد می‌کردند. این ابزار ابتدا تا حد گداخته شدن، داغ می‌شد و سپس آلت محکوم را بین دندانه‌های آن قرار داده، وی را از شر اعضای زایدش راحت می‌کردند.
t6
پستان شکاف
از آنجا که بانوان هم باید از حق برابرِ خود برای شکنجه شدن برخوردار می‌شدند، این ابزار اختصاصا برای آنان طراحی شد. این روش سبب خون‌ریزی و تکه‌پاره شدن بدن محکوم می‌شد. ابتدا این ابزار را داغ کرده، سپس دندانۀ آن را بر پستان برهنه‌ی زنان گذاشته و به پوست آن فرو می‌کردند. آنگاه با حرکتی ناگهانی و شدید آن‌را بیرون می‌کشیدند… که معمولا با تکه‌ای از گوشت سینۀ زن نگون‌بخت همراه بود.
t7
کفش سیمانی
این روش از اختراعات مافیای آمریکا بود که برای زجرکُش کردن دشمنان، جاسوسان و خائنین بکار می‌رفت. به این صورت که پاهای محکوم را در پیتِ حلبی قرار داده، داخل آن را از سیمان پر می‌کردند. پس از سفت شدن سیمان، محکوم را به داخل رودخانه یا دریاچه می‌انداختند تا غرق شود.
t8
صندلی یهودا
این ابزار شکنجه‌ی وحشتناک و ترس‌آور، در سیاه‌چال‌های اروپای قرون وسطا کاربرد زیادی داشت. این وسیله، صندلی‌ای بود پر از صدها میخ تیز و بلند در همه جوانبش، که محکوم را رویش نشانده و با بندهایی او را به آن محکم می‌کردند. گاه از آتش زیر صندلی هم برای داغ کردن آن استفاده می‌کردند. گاه برای گرفتن اعتراف، متهمان دیگر را به تماشای شکنجۀ محکوم دیگری روی این صندلی می‌بردند.
t9
موش کُشی
این روش، یکی از جنون آمیزترین روشهای شکنجه و قتل محکومین بود. ظرفی که از همه طرف جز انتهای آن محصور است را روی شکم محکوم میبستند. در این ظرف جوندۀ بزرگی قرار داشت. بالای این ظرف آتش و ذغال گداخته ریخته میشد. جونده بطور طبیعی برای فرار از حرارت آتش، راه خود را از تنها خروجی ممکن باز میکرد: یعنی به دریدن بدن محکوم میپرداخت تا او از شدت درد و خونریزی، از پای در آید.
t10
زبان‌کن
این وسیله که شبیه قیچی بزرگی بود برای از کام بیرون کشیدن زبان پر‌رو‌های قرون وسطی استفاده می‌شد: ابتدا دهان محکوم را با وسیله‌ای مخصوص باز می‌کردند، سپس زبان وی را لای گیره‌های این ابزار قرار می‌دادند. آنگاه با محکم پیچاندن اهرم انتهایی ابزار، زبان محکوم را بریده و جلوی سگ می‌انداختند.
t11تخته‌کشی
این ابزار از محبوب‌ترین و دردناک‌ترین ابزار شکنجۀ قرون وسطا بود. این دستگاه از یک قاب چوبی تشکیل شده بود که در بالا و پایین آن، دو اهرم کار گذاشته بودند. دستها و پاهای محکوم با بندهایی محکم به این دو محور بسته شده، سپس دو محور در دو جهت مخالف به چرخش درآورده می‌شدند. این عمل باعث می‌شد اعضا و مفاصل محکوم، به مرور از جای در بیایند. گاه برای مطمئن شدن از اثر‌بخش بودن شکنجه، این کار آنقدر ادامه می‌یافت تا اعضای بدن محکوم از هم جدا شوند.
t12
شست‌شکن
گرچه این ابزار از تنوع زیادی برخوردار است، اما همۀ انواع آن عملکرد مشابهی دارند: آنها ساخته شده اند تا با له کردن و خرد کردن انگشتان دست و پای متهم، از او اعتراف بگیرند. البته نه فقط انگشتان، بلکه مدلهای بزرگتری هم برای خرد کردن زانوها و آرنجها و حتی مدلی برای خرد کردن کلۀ محکومین هم وجود داشت. این روش از روشهای رایج دوران قرون وسط بود.
t13
تابوت شکنجه
یکی از ابزار محبوب شکنجه‌گران قرون وسطا بود. همانطور که از نامش پیداست، در این روش محکوم را در قفسی آهنین که بزحمت هیکل محکوم را در خود جای می‌داد، فرو کرده و آن را از جایی می‌آویختند. محکومین درشت‌اندام‌تر البته از قفس‌های کوچکتری هم برخوردار می‌شدند تا عذابشان بیشتر شود. این تابوت‌ها آنقدر آویخته می‌ماندند تا کلاغ‌ها به سراغ اجساد محکومین بیایند.
t14
دوشیزۀ آهنین
این ابزار، محفظه‌ای آهنین بود با دری لولایی در قسمت جلو، که بزحمت یک پیکر انسانی در آن جا می‌گرفت. داخل این محفظه از میخ‌های بزرگی پوشیده شده بود. هنگامی که متهم در داخل این قفس قرار می‌گرفت، نمی‌توانست هیچ حرکتی کند زیرا با میخ‌ها احاطه شده بود. در همین حال مفتش اعظم هم دائم بر سر وی فریاد کشیده و همانطور که سیخی را به بدن محکوم فرو می‌کرد، از وی درخواست اعتراف می‌نمود.
t15
سرب‌پاش
این دستگاهِ شبیه گلاب‌پاش، معمولا با سرب مذاب، روغن داغ، آب جوشان یا قیر داغ پر می‌شد. سپس متخصص این ماده را قطره‌قطره روی شکم، زبان یا داخل گوش و چشم محکوم می‌چکاند. ریختن این مواد داخل چشم محکوم بسیار زجرآور و عمدتا با مرگ همراه بود.
t16
گهوارۀ یهودا
این وسیله، یک قطعه چوب هِرم شکل بود که محکوم را برهنه بر آن می‌نشاندند تا به آرامی مقعد وی را از هم بدرد. از آنجا که محکوم همیشه برهنه می‌شد تا شرمنده‌تر شود و این ابزار هم هیچگاه شسته نمی‌شد، حتی اگر محکوم از این شکنجه جان سالم هم بدر می‌برد، اما از عفونتهای ناشی از این عمل وحشیانه، از پای در می‌آمد.
t17
چهارمیل کردن
در این روش، چوبی را به ماتحت محکوم چپانده، آن را از حلقوم وی خارج می‌کردند. اینکار با دقت انجام می‌گرفت تا ارگان‌های داخلی محکوم مانند قلب و ریه‌ها آسیب نبینند و وی بیشتر زجر بکشد. سپس میل چوبی را عمودی می‌کردند تا متهم به تدریج و با دردی وحشتناک، آرام‌آرام به پایین بسُرد تا بمیرد. این روش در بسیاری تمدن‌های کهن رواج داشته است.
t18
خارِ گردن
این شکنجه‌ی دردناک و شرم‌آور، توسط گردن‌بندی خاردار از جنس فلز یا چوب انجام می‌شد. این گردن بند دور گردن محکوم بسته می‌شد. زجر‌آور بودن این روش در این است که محکوم، تا روزها نمی‌توانست بخوابد، غذا بخورد یا سر خم کند.
t19
چنگال مرتد
این وسیله یک چنگال تیز دو سره بود که به کمک یک بند چرمی، به گردن محکوم محکم می‌شد. سپس یک سر آن زیر چانه و سر دیگر آن روی جناقِ سینۀ محکوم قرار می‌گرفت تا محکوم نتواند به خواب فرو رود. در این حالت محکوم را از سقف هم آویزان می‌کردند. اگر محکوم به خواب می‌رفت، چنگال چانه و سینه‌ی او را سوراخ می‌کرد.
t20
به سیخ کشیدن
از روش‌های اعدام محبوب ولادِ سیخ‌کش،یا ولادِ دراکولا (فرمانروای رومانی) بود. در این روش محکومین را بر یک تیرک نازک و تیز قرار داده و آنرا بر می‌افراشتند. محکوم به سبب وزن خود روی دیرک پایین می‌سُرید و دیرک به بدن او فرو می‌رفت. به این شکل محکوم مدت سه روز زجر می‌کشید تا جان دهد. می‌گویند ولاد، یکبار این کار را با بیست‌هزار نفر انجام داد، آن هم زمانی که خود بر سفرۀ طعام نشسته و مشغول باده‌نوشی بود!
t21
گاو برنجی
از دست‌آوردهای یونان باستان بود که آنرا ”گاو سیسیلی“ هم می‌نامند. این گاو که از برنج پرداخته شده بود، محفظه‌ای تو خالی بود با دری در پهلویش. متهم را در این محفظه قرار داده و زیر آن آتش روشن می‌کردند. گاو برنجین تفتیده می‌شد و متهم درون آن زنده‌زنده کباب می‌شد. ظاهرا این ابزار از آن جهت شبیه گاو درست شده بود که نعره‌ها و ضجه‌های محکوم، مانند صدای ماغ کشیدن گاو از حلقوم این مجسمه شنیده شود.
t22
تغار چوبی
در این روش خداپسندانه، محکوم را در تغاری چوبی می‌نشاندند بگونه‌ای که تنها سر وی از آن بیرون می‌ماند. سپس سر و صورت او را از شهد و عسل می‌پوشاندند. اندکی بعد مگس‌ها از راه می‌رسیدند و بر صورت وی تشکیل خانه و زندگی می‌دادند. همچنین بطور منظم به متهم غذا داده می‌شد. پس از چند روز متهم در مدفوع و ادرار خود، که در تغار جمع شده بود، غوطه‌ور می‌شد، و کرمها شروع به خوردن اندام وی می‌کردند که زنده‌زنده در حال پوسیدن بودند.
t23
پا سرخ‌کن
در این روش، پاهای محکوم را از سوراخ‌های قابی چوبی رد می‌کردند و زیر آن ذغال تفتیده قرار می‌دادند. این شکنجه تا زمانی که گوشت پای محکوم تا استخوان آب شود و بسوزد، یا محکوم اعتراف کند، ادامه می‌یافت.
غلغلک اسپانیایی
این روش که در فرانسه، انگلیس و اسپانیای قرون وسطا رواج داشت، برای تکه‌تکه کردن بدن محکوم صورت می‌گرفت. محکوم را برهنه کرده، با بندهایی او را محکم به ستونی بسته، سپس با چنگک‌هایی تیز و دسته‌دار، شروع به خراشیدن و بریدن اعضای بدن وی می‌کردند. این کار از اعضای کوچک و کم‌اهمیت‌تر شروع می‌شد و به سینه و صورت محکوم ختم می‌شد.
t24پاندول
در این روش، مچ دستان محکوم با طنابی از پشت بسته می‌شد، سپس طناب با نیروی زیاد از پشت سر وی به بالا کشیده می‌شد تا باعث در رفتگی کتف‌های محکوم شود. اگر محکوم اعتراف نمی‌کرد، این عمل آنقدر ادامه می‌یافت تا شانه‌های محکوم بشکند و از جا در آید. معمولا اعتراف‌های نابی به وسیله‌ی این دستگاه اخذ می‌شد.
pandol

چکمۀ مسی
ابزار این شکنجه، چکمه‌هایی مسین بودند که پاهای محکوم در آنها قرار داده می‌شد. آنگاه چکمه‌ها را در ظرف آبی قرار داده، آنرا می‌جوشاندند تا پاهای محکوم هم در آنها بپزد. گاه این چکمه‌ها را با سرب یا مس مذاب هم پر می‌کردند تا پاهای محکوم خوب ذوب شود.
t25

برای کسب اطلاعات بیشتر، می توانید به این صفحه مراجعه کنید.

Advertisements

1 پاسخ به “خانم‌ها و آقایان… اشرف مخلوقات تقدیم می‌کند!

  1. ناشناس 21/06/2016 در 1:32 ق.ظ.

    این وظیفه اجداد بی معرفت ظالمین سنگدل ریاکاران خونخواران خونریزان هدایت نیافتگان قاتلان زردشتیان و ابلیس پرست ها و آتئیست های ایران بود برای مسلمان ها و عیسوی ها

    دوست داشتن

پاسخی بگذارید

در پایین مشخصات خود را پر کنید یا برای ورود روی شمایل‌ها کلیک نمایید:

نشان‌وارهٔ وردپرس.کام

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری WordPress.com خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس گوگل+

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Google+ خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

تصویر توییتر

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Twitter خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

عکس فیسبوک

شما در حال بیان دیدگاه با حساب کاربری Facebook خود هستید. بیرون رفتن /  تغییر دادن )

w

درحال اتصال به %s

%d وب‌نوشت‌نویس این را دوست دارند: