بایگانی برچسب‌ها: دیرین شناسی

چهره‌های نیاکان ما

فسیل‌های شگفت‌انگیز

شکار صد میلیون ساله
این تنها فسیلی است که از یک عنکبوت در حال شکار طعمه‌ش بدست آمده است. عمر این صحنۀ بدیع به صد میلیون سال می‌رسد، به عصر کرتاسه… دورانی که هنوز دایناسورها روی زمین گام بر می‌داشتند. این عنکبوت و طعمه‌ش، که در قطعه‌ای کهربا گرفتار آمده‌اند، در میانمار یافت شده‌اند.
fo-1 ادامهٔ این نوشته را بخوانید