بایگانی‌های ماهانه: نوامبر 2013

اگر تفنگی داشتم… اثر دیانا جونز

اگه من تفنگی داشتم
تو الان مرده بودی
یه گوله حروم قلبت شده بود
یکی هم پکونده بود اون مخت رو
اگه من تفنگی داشتم
جای انگشتامو از رو تمومِ ملحفه‌ ها برده بودم

برات هم تو دل این زمینهای غریب و سرد، یه چاله می‌کندن و
یه مشت هم خاک می‌پاچیدن رو گورت
تو رو چال می کردنت تو دل این زمینهای غریب و سرد
تا من امشب سرِ راحت به بالینم بگذارم…

اگه یک تفنگ می‌داشتم
هیچ کسی گریه و زاری نمی‌کرد
واسه مردن تو، هیچ آدمی افسوس نمی‌خورد
همونجا ولت می‌کردم با همون انگشتر نکبتی که تو دستته
دیگه حتی اسمت هم از خاطرم خط میزدم
همه چیز رو ول می‌کردم به امان کردگار

اگه یه تفنگ می‌داشتم
سر میذاشتم به بیابون
اگه یه تفنگ می‌داشتم
دل میدادم به دلِ جاده دور…

اگه من تفنگی داشتم
دل میدادم به دلِ جاده دور…

از  اینجا  یا  از  اینجا   دریافت کنید (4.2MB)
ژانر: موسیقی محلی، آمریکانا، کانتری

ادامهٔ این نوشته را بخوانید

Advertisements